Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Asiakkaidemme yksityisyys on meille tärkeää

Jokainen ihminen, asiakas, yritys arvostaa yksityisyyttä, niin myös me. Siksi olemme sitoutuneet kunnioittamaan yksityisyyttäsi niin asiakkaana kuin yksityishenkilönä ja noudattamaan kaikkia tietojesi käsittelyyn sovellettavaa lainsäädäntöä.

Toimintamme edellyttää henkilö- ja yritystietojen keräämistä ja käsittelyä. Tietosuojaperiaatteemme kuvaavat mihin tarkoituksiin, mitä tietoa keräämme ja käsittelemme, ketkä tietoa käsittelevät sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien.

Keskeiset periaatteemme

Henkilö- ja yritystietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena ovat asiakas- tai sopimussuhde tai rekisteröidyn antama suostumus. Pyrimme toiminnassamme varmistamaan, että henkilötietojasi käsitellään varmimmalla mahdollisella tavalla sekä yrityksemme sisällä että alihankkijoidemme toiminnassa. Sitoudumme suojaamaan asiakkaidemme yksityisyyttä ja tarjoamaan asiakkaillemme mahdollisuuden vaikuttaa omien tietojensa käsittelyyn.

1. REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT

Yritys: PoMa Group Oy,Y-tunnus: 3004472-5
Osoite: Puutarhakatu 45, 20100 Turku

Puhelin: 0201278870, Sähköposti: info@hotelcomp.fi

2. REKISTERIN NIMI

PoMa Group Oy:n asiakas- ja suoramarkkinointirekisteri

3. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietosisältöjä riippuen siitä, onko kyseessä yksityishenkilön tai yritysasiakkaan asiakkuus:

  • etu- ja sukunimi
  • titteli ja tiedot yrityksestä (yritysasiakkaan työntekijää koskevat tiedot)
  • sähköpostiosoite, osoite ja matkapuhelinnumero
  • asiakas-, yhteistyö- tai asiointihistoriaa koskevat tiedot kuten: yhteydenotot, tarjous-, tilaus-, osto- ja muut sopimustiedot, jotka voivat olla yhdistettävissä luonnolliseen henkilöön *
  • asiakkaan itse oma-aloitteisesti antamat personoivat lisätiedot, kuten asiakkuuteen liittyvät ammatilliset kiinnostuksen kohteet
  • ostohistoria (tapahtumahistoria)
  • suoramarkkinointiluvat ja kiellot
  • tekniset tiedot kuten IP-osoite ja käytettävä selain
  • evästetiedot
  • asiakkuutta koskeva kommunikaatio

Edellä mainittujen tietojen muutostiedot.

4. TIETOLÄHTEET

Rekisteriin kerätään tietoa rekisteröidyltä itseltään muun muassa asiakkuuden syntymisen yhteydessä. Henkilötietoja voidaan kerätä myös esimerkiksi PoMa Group Oy:n tai sen lukuun toimivan kumppanin palveluihin rekisteröidyttäessä tai muutoin rekisteröidyn suostumuksella (esimerkiksi evästeitä käyttämällä), rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, väestötietojärjestelmästä sekä muista vastaavista tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää julkisista lähteistä.

5. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖ

Tietoja voidaan käyttää asiakkuuden hallinnointiin, tunnistautumiseen, tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin, suoramarkkinointiin, asiakastutkimuksiin, uutiskirjeisiin, analyysi- ja profilointitarkoituksiin sekä tilastointiin. Liiketoiminnan kehittämiseen ja siihen liittyvien palveluiden kehittämiseen. Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin toteuttamiseen, väärinkäytösten ehkäisyyn, maksamiseen, maksujen valvontaan ja perintään.
Paremman asiakaspalvelun toteuttamiseen.

PoMa Group Oy voi käyttää alihankkijoita tai palveluntarjoajia palvelujen ylläpitoon, tuotanto-, paino- ja jakelutehtäviin, käyttäjätietojen hallinnointiin ja analysointiin, tutkimuksiin, asiakasviestintään sekä kampanjoiden toteuttamiseen. PoMa Groupin alihankkijat ja palveluntarjoajat voivat käyttää henkilötietojasi vain tarkoituksiin, jotka on määritelty tässä tietosuojaselosteessa.

Tietoja käsitellään asiakkaan ja PoMa Group Oy:n väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

Tietojesi käsittelyssä PoMa Group voi käyttää palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy tietoihin EU/EES-alueen ulkopuolelta, esimerkiksi USA:sta. PoMa Group vastaa, että tietojen siirto tapahtuu asianmukaisella ja lain edellyttämällä tavalla.

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa viranomaisille näin vaadittaessa tai laissa määriteltyihin tarkoituksiin.

5. REKISTERIN SUOJAUS

PoMa Group pitää rekisteröityjen tietojen huolellista suojaamista erittäin tärkeänä. Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt PoMa Groupin työntekijät ja PoMa Groupin toimeksiannosta ja lukuun toimivien yrityksien työntekijät. Käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Järjestelmä on suojattu teknisin ratkaisuin.

6. TIETOJEN SÄILYTYS

Säilytämme henkilötietoja vain tarvittavan ajan niin, että tässä selosteessa määritelty käyttötarkoitus on täytetty ja mitä laki määrää tietojen säilyttämisestä. Lain määräämän velvoitteen mukaisesti voimme joutua säilyttämään tietoja pidempään kuin edellä mainittu ajanjakso edellyttää. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot tuhotaan asianmukaisella tavalla.

7. TARKASTUSOIKEUS

Asiakkaana sinulla on oikeus tarkistaa, mitä tietoja sinusta on tallennettu asiakas- ja suoramarkkinointirekisteriin. Tarkistuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti joko sähköpostitse osoitteeseen info@hotelcomp.fi tai postitse osoitteeseen Eerikinkatu 37 LH 1a, 20100 Turku.
Asiakkaana sinun tulee esittää tiedon etsimisen kannalta tarpeelliset seikat ja varautua tarvittaessa todistamaan henkilöllisyytesi ohjeiden mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan mahdollisesti evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttö on lähtökohtaisesti maksutonta. Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa tietojesi käsittelyä, mikäli koet, että PoMa Group on käsitellyt tietoja lainvastaisesti. Vastustamisoikeus ei koske sellaista tietojen käsittelyä, johon laki velvoittaa PoMa Groupia.

PoMa Group oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai asiakkaan pyynnöstä. Asiakkaana sinun tulee ottaa yhteyttä PoMa Groupiin tiedon korjaamiseksi.
Sinulla on oikeus kieltää PoMa Groupia käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja muun muassa suoramarkkinointia, etämyyntiä sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteyttä meihin. Sinulla on oikeus vaatia tietojen poistamista siltä osin, kun PoMa Groupilla ei ole lakisääteistä velvollisuutta säilyttää tietoa. Tiedot poistetaan kohtuullisen ajan (pääsääntöisesti noin kuukauden) kuluttua pyynnön esittämisestä.

Asiakastietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan sekä asiakassuhteen päättymisen jälkeen niin kauan, kun osapuolet voivat esittää vaatimuksia toisiaan kohtaan asiakassuhteeseen liittyen. Lainsäädäntö (kuten kirjanpito- ja oikeusvaateen vanhenemista koskeva lainsäädäntö) voi asettaa velvollisuuksia käsittelyajoista.

Sinulla on oikeus valittaa viranomaiselle, mikäli PoMa Group ei ole noudattanut tietosuojalainsäädäntöä.

9. EVÄSTEET

PoMa Groupin verkkosivuilla käytetään evästeitä. Jotta verkkosivut toimisivat parhaalla mahdollisella tavalla, sinun on sallittava verkkoselaimesi evästeiden käyttö. Evästeillä kerätään teknistä tietoa ja tietoa sivujen käyttötavoista. Näiden tietojen avulla verkkosivuja kehitetään vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin entistä paremmin. Voit tarvittaessa poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Jos toiminto otetaan pois käytöstä, voi osa verkkosivujen toiminnoista hidastua tai pääsy joihinkin osioihin estetään kokonaan.

10. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET

Palveluidemme jatkokehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille sekä uutiskirjeen tilaajille ehtojen päivityksen yhteydessä. Tämä tietosuojaseloste korvaa aikaisemman rekisteriselosteen.

11. MIHIN VOIN OTTAA YHTEYTTÄ?

Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostilla asiakaspalveluumme info@hotelcomp.fi, josta pyyntösi ohjataan oikeille vastuuhenkilöille.

PoMa Group käsittelee rekisterinpitäjänä henkilötietojasi näiden periaatteiden ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, joten pyydämme sinua lukemaan nämä tietosuojaperiaatteet huolellisesti.

Saatamme myös tehdä päivityksiä näihin periaatteisiin toimintamme kehittyessä tai lainsäädännön muuttuessa, joten pyydämme sinua käymään tällä sivulla aika ajoin.

Your shopping cart is empty

Terms and conditions